13. 05. 2016 „AlkaTras”,reż. Marta Rau, Spektakl dyplomowy Słuchaczy IV roku Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku

http://www.szkolatalentow.edu.pl/index.php/iii-dyplom-alkatras