17.11.2016. Egzamin reżyserski na podstawie „Ślubu” W. Gombrowicza, scen. i reż. Jan Jeliński, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie