19.10.2018 WILCZE DZIECI, reż. M. Bikowski, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, BTL, Białystok